Der kan ansøges hingsteføl, efter 1. januar af deres andet år.

Hingsteholdere skal indformere sekretariatet om deres dyrlæges adresse. En eksaminations og indrapporterings blanket bliver sammen med et brev sendt til dyrlægen. Kopi af brevet samt DNA test sæt  bliver sendt til ejeren. Ejeren arrangerer undersøgelse ved dyrlægen, hvis hingsten går igennem undersøgelsen uden anmærkning, tages DNA prøve.

Hingsten skal være microchippet før godkendelse.

Mickochip merkat eller nummer, skal være ført på ponyens pas af personen, som udførte chipningen, og FPS skal indformeres om chipnummeret.

Omkostningerne for dyrlæge undersøgelsen betales af hingsteejeren

Dyrlægen returnerer eksaminations og indrapporterings blanket til sekretariatet. Licens/bedækningtilladelse udstedes når DNA test resultatet er modtaget og noteret, hvorefter en hingste service book udstedes.

En hingst, som har gennemgået undersøgelsen uden anmærkninger må ikke anvendes til bedækning før licensen/bedæknings tilladelse er udstedt.

Det er vigtigt at registrere ejerskifte af hingste således at service book bliver tilsendt den korrekte ejer for derved at undgå forsinkelser.

Gebyret for hingstelicens/bedækningstilladelse, hvilket inkludere DNA test omkostninger er £ 85,- hvis hingsten allerede er FIS testet – ellers er det £125,-.

Hingstens service book skal returneres til sekretariatet senest 31. december -hvert år

Tillæg til FPS vedtægter- juli 2007

13.3 hingsteføl som måler 138,5 cm. Når de er to år vil få udstedt en midlertidig hingstelicens/bedækningstilladelse.
De vil have tilladelse til at bedække max 5 hopper hvert år sålænge den midlertidige licens er i kraft.
Det år, hvor hingsten fylder fire, skal den igen måles af en dyrlæge, betalt af ejeren, for at opnå en livs hingstelicens.
Hingsten vil få udstedt en livs hingstelicens ved modtagelse af en tilfredsstillende rapport som siger at hingsten ikke måler over 142, 2 cm. Hvis hingsten overskrider 142,2 cm vil der ikke længere blive udstedt hingstelicens til den.
Føl efter en hingst med midlertidig hingstelicens, der ikke har opnået en livs licens, når den er 4 år,  vil forblive en registreret fell pony i henhold til Vedtægt 18.2

18.                

18.1 Efterfølgende en uenighed, eller med baggrund i en måling på et show, ved mistanke om at en pony er over avlshøjde grænsen på 142,2 cm. og hvis der er intentioner om at vise ponyen igen, skal denne måles under JMB regler indenfor 21 dage og et certifikat opnås, hvilket i kopi skal sendes til sekretariatet for verifikation af måling og højde, som skal registreres.

18.2 Overhøjde ponyer må der avles på, og deres afkom registreres, såfremt overhøjde ponyen ikke fortsat bliver vist som en registreret Fell pony. Manglende overholdelse af dette, vil resultere i at ponyen bliver registreret sektion X.

18.3 Gyldigt JMB højde certifikat vil bliver accepteret på fell pony society arrangementer og shows. På shows, hvor ponyen skal måles, skal både pony og dens gyldige JMB højdecertifikat. Fremvises for den officielle måler dyrlæge for verifikation inden den bliver vist.   

Online stambog             

 PS stambogen er opdelt i følgende sektioner:

  1. Hoved sektion (  UK ) indeholder ponyer som har registreret fædre og mødre og som opholder sig i UK på tidspunktet for registrering.
  2. Hoved sektion ( oversøisk ) indeholder ponyer, som har registrerede fædre og mødre og som sig i udenfor UK på tidspunktet for registrering.
  3. Denne sektion er lukket.
  4. Inspektions sektion ( A ) indeholder hoppeføl og hingsteføl fra ( IS ) hopper efter registrerede Fell hingste NB hingsteføl kan ikke opnå FPS hingste licens.
  5. inspektions sektion ( B ) indeholder hoppeføl og hingsteføl fra sektion ( A ) hopper efter registrerede Fell hingste NB hingsteføl kan ikke opnå FPS hingstelicens. 
  6. Sektion ( X ) indeholder ponyer som har registrerede forældre, men som har andre farver end sort, brun, rød, og grå og/eller har for meget hvide markeringer. Ponyer i denne sektion kan ikke vises på Fell pony society shows. Et hvert føl efter en registreret, men uden hingstelicens, far og en registreret mor, vil blive optaget i sektion ( X ) men efter bevis af afstamning, ved DNA, kan overføres til hoved sektion. Dette efter bestyrelses godkendelse. Afkom af ponyer i sektion ( X ) kan registreres i hoved sektionen , så frem de opfylder avls standarden og har registreret mødre, samt registrerede fædre med hingste licens. NB hingsteføl kan ikke opnå FPS hingstelicens.