Formand:
Stina Banke Noer
formanden@danskfellponyforening.dk


Camille

Næstformand/avlsrådgiver/showkoordinator:
Camille Emilie Hald
naestformanden@danskfellponyforening.dk


Kasserer:
Pia Aagaard Bach Hansen
kasseren@danskfellponyforening.dk


 Bestyrelses_profil_billeder-1

Sekretær:
Karina Lauridsen
sekretaeren@danskfellponyforening.dk


 Bestyrelses_profil_billeder-5

Medlem:
Heidi Horsbøll
bestyrelsen@danskfellponyforening.dk


Bestyrelses_profil_billeder-2

Medlem:
Dorthe Larsen
bestyrelsen@danskfellponyforening.dk


Jeanette

Suppleant:
Jeanette Kunz
bestyrelsen@danskfellponyforening.dk


 Bestyrelses_profil_billeder-4

Suppleant:
Sara Brix
bestyrelsen@danskfellponyforening.dk


Forretningsorden

Forretningsordenen er bestyrelsens egne spilleregler og kan ændres af en samlet bestyrelse.

Møder

Indkaldelse

Ledelse

Afstemninger

Udvalg

Information

Bestyrelsesopgaver

Ledelse

Synliggørelse

Medlemspleje

Visioner

Økonomi

Vedtægter

Bestyrelsens ansvar

Typer af ansvar

Moralsk ansvar

Økonomisk ansvar

Juridisk ansvar

Frasige ansvar

Forventningsafstemning vedr. opgaver for medlemmer i DFPF’s bestyrelse

Formand:

 1. At sørge for at foreningens vedtægter efterleves i bestyrelsens arbejde.
 2. At være bærende i kontakten med samarbejdspartnere i Danmark og udland, her specielt have en god kontakt til England – Fell pony society.
 3. At have overblikket på bestyrelsens arbejde
 4. Holde for øje at foreningen et til for medlemmerne og gennem arrangementer og tiltag varetage medlemmernes interesser.
 5. At arbejde målrettet på at DFPF i nutid og fremtid er synlig og attraktiv for både interesserede, nye og gamle medlemmer.
 6. At arbejde målrettet på at Fell ponyen som race bliver så bredt repræsenteret, med fokus på racens karakteristika, kvaliteter og anvendelses muligheder.

Næsteformand:

 1. Være stedfortrædende ved formandens fravær.
 2. Holde styr på skuer og shows hvor DFPF’s medlemmer er inviteret til.
 3. Sørge for racerepræsentant ved disse – ikke nødvendigvis Næstformanden selv, men en valgt blandt bestyrelsen eller medlemmer der bor i området af hvor skuet skal afholdes.
 4. Pt. tovholder på ST. Hestedag show holdet og gennemførelsen af træning op til og gennemførelse af showet på dagen.
 5. Deltage i udfærdigelsen af skriftligt materiale.
 6. Være opmærksom på tiltag på landsplan og i udlandet, specielt Engelske, der kan have betydning for foreningens medlemmer og foreningen som helhed.
 7. I samarbejde med formand at sørge for at foreningens vedtægter overholdes

Kasserer:

 1. Afstemme regnskab og fremlægge dette på hvert bestyrelsesmøde.
 2. Ajourfører medlemsliste til hvert bestyrelsesmøde
 3. Udsende velkomstbrev til nye medlemmer
 4. Udsende fornyelsesbrev til medlemmer midt december.
 5. Udsende rykkerskrivelse til medlemmer midt februar.
 6. Holde styr på indbetalinger til shows m.m.

Sekretær:

 1. Indhente punkter til dagsorden og udsende denne senest 8 dage før afholdelse af bestyrelsesmøde
 2. Skrive referat til hvert bestyrelsesmøde.
 3. Indkalde til ordinær generalforsamling 1 mdr. før på foreningens hjemmeside og sende den ud på mail til medlemmerne.
 4. Indhente punkter til dagsorden og udsende denne senest 14 dage før generalforsamlingen, samt sende denne til hjemmeside og til medlemmerne på mail eller pr post.
 5. Indsende referat til hjemmesiden så det er på hjemmesiden senest 8 dage efter afholdt bestyrelsesmøde.
 6. Skrive referat til generalforsamlingen og indsende dette til hjemmesiden så det er på hjemmesiden senest 8 dage efter afholdt generalforsamling.

2. Bestyrelsesmedlem:

 1.  Være deltagende og iderig på bestyrelsesmøder.
 2. Påtage sig opgaver af egen interesse, samt udelegerede opgaver.
 3. Være hurtig med respons da andres arbejde kan være afhængig af dette.
 4. Deltage i arrangementer hvor foreningen er repræsenteret.
 5. Være aktive i indsamling af sponsor gaver m.m.

Suppleanter:

 1. Være deltagende og iderige på bestyrelsesmøder
 2. Være klar på opgaver i forbindelse med arrangementer, racerepræsentation, skuer og shows m.m. hvor foreningen er inviteret.
 3. Give hurtig respons på uddelegerede opgaver.
 4. Være aktive i indsamling af sponsor gaver m.m.