For de fleste der stiller en pony til bedømmelse er en god bedømmelse det samme som at få gode points.
I arbejdet med bedømmelsen af ponyerne drejer det sig derfor om – inden for de satte rammer – at få præsenteret hver enkelt hests evner så godt som muligt.
Målet med følgende er derfor, at gøre opmærksom på nogle af de generelle ting, som er nyttige at vide inden forberedelsen til en bedømmelse.

Ponyen kan kun bedømmes, hvis dens papir er i orden. Dvs. at ponyen har en fuld stamtavle og registreret i et af de 2 lande som har stambogsretten af Fell ponyer i verden.
Ved bedømmelse stilles der krav til ponyens tilstand ved fremvisningen:

Den bør give et positivt helhedsindtryk, hvilket blandt andet medfører, at ponyen bør være ren og velsoigneret ved fremstillingen. Udstråler hesten et harmonisk og velplejet udtryk, giver det altid et mere positivt indtryk.

Dommerens bedømmelse bygger på det, de faktisk ser. Det er derfor vigtigt, at ponyen vises så tæt på dens optimale som muligt.

Sandsynligheden for at ponyen får en tilfredsstillende bedømmelse er langt større, hvis den og føreren er velforberedt.

Se også:
Engelske rideklasser
Mønstringsregler
Racebeskrivelse + Pointskala